MENYEMPURNAKAN GAMBAR TK-B PANCA INDERA

Ini merupakan materi TK-B dengan tema "Diri Sendiri" berisi permainan puzzle tentang Panca Indera. Melalui materi ini, kalian dapat belajar memasang potongan-potongan bintang yang sesuai dengan gambar, agar gambar tersebut menjadi sempurna.